خریدهای ارزی

با صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و در راستای الزامات برگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان، دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط اعلام شد.

به گزارش اخبارپول، با توجه به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان والزام برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این دستورالعمل ابلاغ شده است.

بنابر این گزارش، نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه‌های صادراتی) در سامانه‌های ذی‌ربط (تامین ارز و جامع تجارت) اقدام ننموده‌اند، دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات یاد شده در سامانه‌های مزبور منتشر شد.

متن دستور العمل یاد شده به شرح ذیل است:

دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات

درصورتی که صادرکنندگان تمایل داشته باشند ارز حاصل از صادرات خود را جهت وارداتشان استفاده کنند لازم است در عملیات ثبت سفارش، نوع عملیات ارزی را “بانکی” و فیلد تامین ارز را “ازمحل صادرات” انتخاب و پس از نهایی کردن ثبت سفارش به بانک عامل مراجعه کرده و درخواست گواهی ثبت آماری ( تخصیص ارز) از نوع ” ارز اشخاص – از محل صادرات” کنند.

سپس درصورت تایید گواهی توسط بانک مرکزی، لازم است بانک عامل ضمن اخذ وثایق مطابق بند “ی” بخش اول مجموعه مقررات ارزی، اطلاعات پروانه های صادراتی مورد نظر را از بازرگان اخذ کرده و در سامانه تامین ارز ثبت کند.

پس از آن بازرگان می تواند پرداخت ارز به فروشنده خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کالا را در چارچوب ضوابط و مقررات جاری انجام دهد. همچنین در خصوص استفاده از پروانه صادراتی سایرین ( واردات در مقابل صادرات غیر) فرایند کلی مشابه حالت فوق خواهد بود با این تفاوت که پس از درج اطلاعات پروانه صادراتی در سامانه تامین ارز به منظور تایید جواز استفاده از پروانه صادراتی، پیغامی – به صورت سیستماتیک – به کارتابل صادرکننده در سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.

همچنین پس از تایید صادرکننده، بازرگان می تواند پرداخت ارز به فروشنده خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کالا را در چارچوب ضوابط انجام دهد.

تبصره ۱ : برای مواردی که بازرگان پیش از این، اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات به فروشنده خارجی کرده و به ازای آن اطلاعات پروانه های صادراتی توسط بانک عامل در سامانه تامین ارز ثبت نشده است لازم است در صورت مغایرت نوع عملیات ارزی و تامین ارز ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری با موارد اشاره شده در بالا، نسبت به ویرایش ثبت سفارش خود در سامانه جامع تجارت و ویرایش نوع نرخ گواهی ثبت آماری در بانک عامل اقدام کند.

تبصره ۲: واردات در مقابل صادرات ( صادرات خود و صادرات غیر) صرفا جهت واردات تعرفه های اولویت کالایی (۲) و (۳) می تواند استفاده شود.

گفتنی است در بخش فایل های پیوست در ذیل خبر، فرایند واردات در مقابل صادرات (واردات در مقابل صادرات خود) و واگذاری پروانه صادراتی ( واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت شماتیک آورده شده است.

فایلهای پیوست

*بیشتر بخوانید

۲۷ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما آمد

دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=123983
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط ابلاغ شد
دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط ابلاغ شد
دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط ابلاغ شد
دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط ابلاغ شد
دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط ابلاغ شد