مدیرمسئول (درحال تغییر) 

تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۰۱۵۰۱۳

 ایمیل مدیرمسئول: Editor@poolpress.ir

تلفن: ۲۲۳۱۵۴۴۲    فکس:۸۹۷۸۳۵۰۱

کانال اخبارپول در تلگرام: https://telegram.me/poolpress

 

 تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری اخبارپول