مدیرمسئول و صاحب امتیاز : مریم ابونیا

شماره تلفن پایگاه خبری اخبار پول: ۰۲۱۴۴۴۳۶۲۶۲ -۰۹۱۹۹۱۷۰۸۷۶

 ایمیل مدیرمسئول: Editor@poolpress.ir – aboonia@poolpress.ir

فکس:۸۹۷۸۳۵۰۱

کانال اخبارپول در تلگرام: https://telegram.me/poolpress

 

 تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری اخبارپول