هیات وزیران با واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تقویت تأمین اجتماعی و افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان موافقت کرد.

به گزارش اخبارپول از تسنیم، هیات وزیران در جلسه دیروز خود به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها به این سازمان به ارزش تقریبی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این مصوبه طبق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از این مصوبه قیمت سهام شرکت ها را طبق آیین نامه جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه کند.

همچنین براساس هماهنگی صورت‌گرفته قبل از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر ۲۰ درصد سهام در شرکت های موضوع این مصوبه را بصورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار کند.

چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت کند.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=182784
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

تصویب رد دیون ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی در روزهای پایانی دولت
تصویب رد دیون ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی در روزهای پایانی دولت
تصویب رد دیون ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی در روزهای پایانی دولت
تصویب رد دیون ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی در روزهای پایانی دولت