بیمه مرکزی سطح دو توانگری مالی شرکت بیمه آرمان در سال ۱۳۹۸ را مورد تایید قرار داد.

سطح دو توانگری مالی

به گزارش اخبارپول، در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(شماره۶۹) و حسب بررسی های به عمل آمده بر اساس اطلاعات صورت های مالی سال ۱۳۹۷، بیمه مرکزی سطح دو توانگری مالی شرکت بیمه آرمان در سال ۱۳۹۸ را مورد تایید قرار داد.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=142162
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

تایید سطح دو توانگری مالی بیمه آرمان توسط بیمه مرکزی
تایید سطح دو توانگری مالی بیمه آرمان توسط بیمه مرکزی
تایید سطح دو توانگری مالی بیمه آرمان توسط بیمه مرکزی
تایید سطح دو توانگری مالی بیمه آرمان توسط بیمه مرکزی
تایید سطح دو توانگری مالی بیمه آرمان توسط بیمه مرکزی