آخرین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در پرداخت تسهیلات اعلام شد که بر این اساس فروش اقساطی و مشارکت مدنی بیشترین پرداخت را داشته اند.

بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در فروردین ماه امسال نشان می دهد که ۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه بوده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با ۴۱.۸ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۳ درصد است.

به لحاظ عددی در فروردین ماه سال جاری ۹۰۵۶.۷ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده، رشد نشان می‌دهد.

با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در فروردین سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۵.۲ درصد بوده است.

وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در فروردین امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷,۴ درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحسنه بوده که به رقم آن ۱۰۲ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفندماه سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به مشارکت مدنی به میزان ۳۴.۴ درصد است که رقم آن ۴۷۱.۸ هزار میلیارد ریال در فروردین سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بود.

۲۱.۵ درصد تسهیلات بانک های تجاری به رقم ۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال در فروردین امسال به صورت فروش اقساطی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک های تجاری در فروردین سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف در فروردین ماه امسال نشان می دهد که ۲.۳ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۴۷ هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال گذشته ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می شود به نحوی که در فروردین امسال ۵۹.۹ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک ها به رقم ۱۲۳۰.۷ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود.

بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده اند به نحوی که ۲۰ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک ها در فروردین ماه امسال به میزان ۴۱۰.۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۵.۴ درصد تسهیلات پرداخت شده در فروردین امسال به میزان ۳۰۴.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه بوده و ۵۱.۶ درصد کل اعتبارات ارایه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۲۹۰۵.۳ هزار میلیارد ریال بود.

انتهای پیام


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=95989
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

وام‌های پُرطرفدار بانکی کدامند؟
وام‌های پُرطرفدار بانکی کدامند؟
وام‌های پُرطرفدار بانکی کدامند؟
وام‌های پُرطرفدار بانکی کدامند؟
وام‌های پُرطرفدار بانکی کدامند؟