بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۳۹۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سفته و برات در ۱۰ ماه اول سال ۹۷ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

برات

به گزارش اخبارپول، براساس آمار بانک مرکزی، بیش از ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سفته و برات در دی ماه ۹۷ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه قبل به ترتیب ۳۲.۲ درصد و ۲۷.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین در ۱۰ ماه اول سال۹۷ حدود ۳۹۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

آمار سفته و برات واخواست شده در شهر تهران

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ماه ۱۳۹۷، معادل ۷۰۰ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۹۵ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۳.۳ و ۱۶۰ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۶.۱ درصد و ۴۵.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶ درصد و ۱۱۱.۶ درصد افزایش داشته است. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دی ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۱.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در دی ماه ۱۳۹۶ معادل ۹۸.۶ بوده است.

بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۶ هزار و ۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۴۱۱ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به عدد ۸۶ و ۱۳۰.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۷.۸ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۳.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۹۸.۲ بوده است.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=127529
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

افزایش فروش سفته و برات واخواست شده در تهران
افزایش فروش سفته و برات واخواست شده در تهران
افزایش فروش سفته و برات واخواست شده در تهران
افزایش فروش سفته و برات واخواست شده در تهران
افزایش فروش سفته و برات واخواست شده در تهران