شورای عالی بیمه با ابطال پروانه فعالیت موسسه بیمه توسعه در تمام رشته های بیمه ای به دلیل عدم ایفای تعهدات در قبال بیمه شدگان و بیمه گذاران موافقت کرد.

به گزارش اخبارپول، پرونده موسسه بیمه توسعه در چهار صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه که در بیمه مرکزی برگزار شد، بررسی شد.

شورای عالی بیمه با توجه به وضعیت مالی موسسه بیمه توسعه وفق گزارش بیمه مرکزی و به استناد بند ۳ ماده ۴۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری با ابطال پروانه فعالیت این موسسه در کلیه رشته های بیمه ای موافقت کرد.

بنابر این طبق ماده ۵۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری از آنجا که ابطال پروانه موسسه در تمام رشته ها به منزله انحلال شرکت خواهد بود مقرر گردید وفق ماده ۴۴ قانون تاسیس در خصوص حقوق و تعهدات رشته های مختلف بیمه ای آن موسسه اقدام و بیمه مرکزی برحسن اجرای آن نظارت کند.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=239202
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

ابطال پروانه فعالیت موسسه بیمه توسعه برای تمام رشته‌های بیمه‌ای
ابطال پروانه فعالیت موسسه بیمه توسعه برای تمام رشته‌های بیمه‌ای
ابطال پروانه فعالیت موسسه بیمه توسعه برای تمام رشته‌های بیمه‌ای
ابطال پروانه فعالیت موسسه بیمه توسعه برای تمام رشته‌های بیمه‌ای
ابطال پروانه فعالیت موسسه بیمه توسعه برای تمام رشته‌های بیمه‌ای