براساس آمارهای بانک مرکزی حدود ٨٧ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در دو ماه اول سال‌جاری در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۴١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مردادماه ١٣٩٨

به گزارش اخبارپول، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که بیش از ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹۵.۹ درصد و ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه اول سال ١٣٩٨ حدود ٨٧ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین،طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشـت ماه ١٣٩٨ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ١۴٠ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۳.۵ و ٧۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۷۶.۹ درصد و ۹۵.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ۹۱.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ معادل ۹۸.۵ بوده است. در دوماه اول سال ١٣٩٨ معادل یک هزار برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل ٢١١ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۴ و ۵۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۳ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دوماه اول سال ٩٨ به عدد ۸۶.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در دوماه اول سال ١٣٩٧ معادل ٨٨ بوده است.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=133643
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

رشد ۴۱ درصدی فروش سفته و برات در تهران
رشد ۴۱ درصدی فروش سفته و برات در تهران
رشد ۴۱ درصدی فروش سفته و برات در تهران
رشد ۴۱ درصدی فروش سفته و برات در تهران
رشد ۴۱ درصدی فروش سفته و برات در تهران