سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۶
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۱
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۸:۰۷
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۷:۵۷
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۷:۲۸
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۱:۱۸

شاخص بورس ۱۰۰۰ واحد دیگر هم افتاد


در مجموع در بازار امروز حجم معاملات کاهش یافت و ۲۲۴ میلیون سهم به ارزش ۸۱ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ همچنین ارزش بازار سرمایه نیز روند نزولی به خود گرفت و تا سطح ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۲
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۲
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۷:۲۸
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۰
شاخص بورس تا مرز ۷۷ هزار واحد عقب نشست
شاخص بورس تا مرز ۷۷ هزار واحد عقب نشست
شاخص بورس تا مرز ۷۷ هزار واحد عقب نشست
شاخص بورس تا مرز ۷۷ هزار واحد عقب نشست
شاخص بورس تا مرز ۷۷ هزار واحد عقب نشست