نشست مذاکره‌کنندگان ژنو با مدیران بانکی و بورسی


در نشست تیم مذاکره کننده ژنو با مدیران بازار پول و سرمایه اطلاعات مهمی از سوی معاون وزیر امور خارجه ارائه شده است.

شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۹
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۷
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۹:۴۲
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۴
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۴
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۲
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۵
شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۷
شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ - ۹:۱۲
جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۱
نشست مذاکره‌کنندگان ژنو با مدیران بانکی و بورسی
نشست مذاکره‌کنندگان ژنو با مدیران بانکی و بورسی
نشست مذاکره‌کنندگان ژنو با مدیران بانکی و بورسی
نشست مذاکره‌کنندگان ژنو با مدیران بانکی و بورسی
نشست مذاکره‌کنندگان ژنو با مدیران بانکی و بورسی
نشست مذاکره‌کنندگان ژنو با مدیران بانکی و بورسی