• تماس با ما
 • ویژه خواری خواص
  ویژه خواری خواص
  ویژه خواری خواص
  ویژه خواری خواص
  ویژه خواری خواص

  دکتر محمدرضا جمالی: سیار شنیده ایم که می گویند فلان کشور، قوم، حکومت و دولتی نابود شدند و افول کردند.در علت العلل همه این سرنگونی ها و افول ها یک چیز خود خودنمایی می کند و آن غافل شدن از حقوق عمومی و سرنوشت دیگران است.

  دکتر محمدرضا جمالی: سیار شنیده ایم که می گویند فلان کشور، قوم، حکومت و دولتی نابود شدند و افول کردند. در علت العلل همه این سرنگونی ها و افول ها یک چیز خود خودنمایی می کند و آن غافل شدن از حقوق عمومی و سرنوشت دیگران است.

  اینکه افرادی از موضع مظلوم تلاش کنند تا به جایگاه واقعی خود برسند اما وقتی در این موضع قرار گرفتند خود نیز دچار غفلت و اعراض از حق قرار گیرند و همانند طاغوتچه ای به ظلم و استثمار دیگران پردازند، قصه پرغصه ای می باشد.

  در زمانه فعلی، نگاه تمدنی به سرنوشت دولت ها چگونه است و چرا از پی هم می آیند و می روند؟
  شاید پاسخ های متفاوت و متعددی بشنویم اما فصل مشترک آنها در این است:
  “ویژه خواری”و”تبعیض”

  وقتی مدیری، امتیاز ویژه می گیرد و از تسهیلات بی شمار برخوردار می شود؛خانه و زندگی شخصی وی از جنوب شهر به شمال شهر و مناطق برخوردار منتقل می شود، فرزندان وی در بهترین مدارس پولی تحصیل می نمایند و بعد از مدتی این نازپروردگان، برای ادامه تحصیل به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا عزم سفر می نمایند و اگر هم به کشور برگردند به دنبال تحکیم طبقه خود هستند و در اشکال خاص، ویژه خواری را نهادینه می کنند. اتفاق می افتد آنچه نباید اتفاق می افتاد و آنچه امروز شاهد آن هستیم.
  این اتفاقات ریشه در کجا دارد؟
  در تبعیض و تبعیض و تبعیض!
  تبعیض به هر شکل و صورت و هر توجیه!
  ثمره این تبعیض، خواص پروری و ایجاد طبقه نوکیسه است.
  همان طبقه خاصی که در شوروی سابق “نومانکلاتوریا” نام گرفت و از توده ها فاصله گرفت و شوروی را برد به آن سمتی که فروپاشید.

  ویژه خواری خواص، فقط در حوزه اقتصاد خلاصه نمی شود و عوارض فرهنگی آن اسفناک است بطوریکه ترویج فرهنگ منحط اشرافیگری و مانور تجمل و فزون طلبی ثمره عینی آن می باشد.

  رشد قارچ گونه “مال”ها و”برند”بازی های پوشالی و خرید های شهوانی و “خیابان گردی ” ها و “امتیاز”ها و “نجومی خواری”پدران این آقازاده ها همه ریشه در تبعیض دارد.تبعیضی که در اشکال متفاوت حتی در شکل قانون نیز خود را بازتولید می کند و می رود تا فاصله های منحط طبقاتی را تحکیم بخشد.

  آدرس اشتباهی که ویژه خواران می دهند در اینست که در پی جناحی کردن امر مبارزه با “مفاسد اقتصادی” و نفی فرهنگ “تبعیض طلبی” هستند که در این ارتباط جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی باید هوشیار باشد چرا که مبارزه با فساد مرز ندارد و خودی و غیر خودی نمی شناسد.

  یک بار دیگر به روایت نورانی مطلع این نوشته برگردیم و آن اینکه چرا از حال افراد جامعه بی خبریم؟ مهمترین دلیل آن غفلت است که از حرام خواری که محصول ویژه خواری است عاید می شود و موجب سقوط و تباهی ها می شود.

  منبع: روزنامه قدس  • تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ | ساعت ۱۳:۴۴ 
  • نسخه چاپی نسخه چاپی

  دیدگاه