نقش روابط عمومی و اعمال صالح

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین گفت :روابط عمومی علم ، هنر و فن است .علم است زیرا مبتنی بر تئوری ها و نظریه های علمی است .فن است چون از ابزارهای گوناگون بهره می گیرد و هنر است چون برقراری ارتباط خوب با مخاطبان نیازمند هنرمندی و فرهیختگی است .
ابراهیم دربانیان افزود :برای اینکه بتوانیم عملکرد خود را در بوته نقد و بررسی قرار دهیم ، گاهی اوقات باید از بیرون نگاهی به موجود خودمان بوضعیت موجود خودمان بیندازیم تا بتوانیم از نگاه مخاطب خود را مورد ارزیابی قرار دهیم .
با نگاهی اجمالی به آیات شریفه قرآن و احادیث ارزشمند پیامبر اعظم (ص) و امامان  معصوم (ع) ، می توان گفت :باید قدر سرمایه های الهی که در نزد انسان به ودیعه گذاشته شده را بیش از پیش بدانیم .
یکی از این سرمایه ها ، عمر است ، عمری که بر خلاف تصور عامه به آن افزود نمی شود ، بلکه گذشت زمان از آن می کاهد . البته اگر عمر در راه عمل صالح صرف شود ، بدان افزوده می شود و پاداش بزرگ الهی برای نیکوکاران ، گوهر گرانقدری است که باید قدر آن دانسته شود و عمل صالح نیز هنگامی بر گوهر وجودی انسان می افزاید که ، توسعه یابد و دیگران نیز در آن مشارکت نمایند و دامنه آن گسترش پیدا کند .
تعیین یک روز به نام روز روابط عمومی در واقع اقدامی است برای آگاهی بخشی از اهمیت روز افزون صنعت روابط عمومی و ارج نهادن به پیشکسوتان این حرفه تا روابط عمومی در جایگاه حرفه ای و واقعی خود قرار گیرد .
امیدواریم دست اندر کاران روابط عمومی کشور با حضور موثر در نظام اطلاع رسانی در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ایفای نقش خود بپردازند .

انتهای پیام