ارزیابی‌های آماری در بانک توسعه صادرات نشان می دهد، در دومین ماه از فصل بهار ۹۸ برابر با ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش بازرگانی پرداخت شده، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که این رقم ۹۷۰۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۲۰.۳ درصدی را تجربه کرده است.

ریالی- صادراتی

به گزارش اخبارپول، اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات اعطایی و ضمانت های صادره در بخش صادرات از سوی بانک توسعه صادرات، نشان از این دارد که ارزش تسهیلات اعطایی ریالی- صادراتی از سوی این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۸ برابر با ۳ هزار و۸۷۷ میلیارد ریال بوده، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.

اما مطابق آمارها، ارزش تسهیلات اعطایی ارزی- صادراتی در بازه زمانی یاد شده از سوی «بانک توسعه صادرات» تا پایان اردیبهشت ماه ۹۸ به دلیل تحریم های بین المللی که صنعت بانکداری ایران را نشانه گرفته بود نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده است؛ اما متولیان بانک توسعه درصدد رفع موانع موجود برای تسهیلات دهی ارزی- صادراتی به بازرگانان هستند.

از سوی دیگر، مبلغ ضمانت های ریالی این بانک در ۲ماه نخست سال ۹۸ بنابر آمارها، ۷۲۲ میلیارد ریال (۷۲ میلیارد تومان) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که رقم آن برابر با ۵۷۱ میلیارد ریال (۵۷ میلیارد تومان)‌ بوده است، رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. البته رقمی برای ضمانت های ارزی صادراتی در ۲ ماه ابتدایی سالجاری از سوی این بانک گزارش نشده است، این در حالی است که در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۷ مبلغ ضمانت های ارزی صادراتی برابر با ۰.۲۵ میلیون دلار بوده است.

از سوی دیگر، تحلیل داده های آمارها نشان از این دارد، که مجموع تسهیلات اعطایی ریالی « بانک توسعه صادرات» در بخش صادرات به تفکیک بخش های اقتصادی در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ برابر برابر با ۳ هزار و۸۷۷ میلیارد ریال (۳۸۷ میلیارد تومان)‌ بوده، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که رقم آن ۳ هزار و۳۳۶ میلیارد ریال (۳۳۳ میلیارد تومان) بوده با رشد ۱۶ درصدی بوده است.

همچنین جزئیات آماری از روند اعطای تسهیلات ریالی از سوی این بانک به تفکیک بخش‌ های مختلف اقتصادی نشان می دهد، که تا پایان اردیبهشت سال ۹۸ بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال به بخش «بازرگانی وخدمات» تسهیلات ریالی اعطا شده است، که رقم این نوع تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۱۳ میلیارد ریال بوده با رشد ۹۶۵ درصدی مواجه شده است.

بنابر آمارها، تسهیلات اعطایی ریالی به بخش «صنعت ومعدن» از سوی این این بانک در بازه زمانی یاد شده، برابر با ۳ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال ( ۳۶۵ میلیارد تومان) بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم برابر با ۳ هزار و۲۹۴ میلیارد ریال (۳۲۹ میلیارد تومان) بوده است؛ رشد بیش از ۱۰ درصدی داشته است. اما تسهیلات اعطایی ریالی «بانک توسعه صادرات» به بخش «کشاورزی» در ۲ماه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۷۹.۹ میلیارد ریال گزارش شده، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ میلیارد ریال بوده، رشد بیش از ۱۸۵ درصدی را تجربه کرده است.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=136609
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

رشد ۱۶درصدی تسهیلات اعطایی ریالی- صادراتی در بانک توسعه صادرات
رشد ۱۶درصدی تسهیلات اعطایی ریالی- صادراتی در بانک توسعه صادرات
رشد ۱۶درصدی تسهیلات اعطایی ریالی- صادراتی در بانک توسعه صادرات
رشد ۱۶درصدی تسهیلات اعطایی ریالی- صادراتی در بانک توسعه صادرات
رشد ۱۶درصدی تسهیلات اعطایی ریالی- صادراتی در بانک توسعه صادرات
رشد ۱۶درصدی تسهیلات اعطایی ریالی- صادراتی در بانک توسعه صادرات