گزارش جدید بانک مرکزی درباره تعداد و ارزش چک های مبادله شده و برگشتی در فروردین ماه امسال نشان می دهد تعداد چک‌های برگشتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۷ درصد کاهش یافته است.

برگشت

به گزارش اخبارپول، بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، درباره چک‌های مبادله شده در فرودین ۹۸، در کـل کشـور ۵.۴ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـیش از ۵۴۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب ۲۹.۴ درصد و ۴۷.۵ درصد کاهش یافته‌است.

*حدود ۱۰ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای، برگشت خوردند
در فروردین ماه، درکـل کشـور ۴.۹ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی ببیش از ۴۸۳ هزار میلیارد ریال وصول شده‌ و ۵۲۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده‌ شده است. همچنین درکل کشور ۹۰.۲درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۹.۲ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

براساس این گزارش، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در فرودین ۹۸ نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۱.۷ درصد و ۴۰.۱ درصد کاهش یافته‌ است. در این ماه، در کل کشور ۹.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۱۰.۸ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده‌ است.

* کاهش ۴۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
طبق آمار بانک مرکزی در فرودین ۹۷ در کل کشور ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزش ۴۶۶ هزار میلیارد ریال مبادله شده‌ که از این مقدار ۱ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده‌شده‌ است. در نتیجه، تعداد چک‌های برگشتی در فرودین ۹۸ بیش از ۴۷ درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند کاهش چشمگیر تعداد چک‌های برگشتی به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک توسط قوه قضائیه و بانک مرکزی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفندماه پارسال به مدیران عامل بانک‌ها برای اجرای مقدمات لازم صدور مستقیم و ۲۰ روزه اجرائیه برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی نام برد. این اقدام موجب افزایش اعتبار چک و پیشگیری از صدور چک بلامحل شده ‌است.

این گزارش می‌افزاید؛ طبق مشاهدات میدانی خبرنگار فارس با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها، هنوز تعداد قابل توجهی از بانک‌ها اطلاعی از این بخشنامه نداشته و کدرهگیری را در گواهینامه‌های عدم پرداخت درج نمی‌کنند.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=131891
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

کاهش ۴۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
کاهش ۴۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
کاهش ۴۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
کاهش ۴۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی