سرپرست سازمان امور مالیاتی دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان را ابلاغ کرد.

مالیات علی الحساب

به گزارش اخبارپول، بر اساس بند ک تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی نحوه پرداخت این مالیات را اعلام کرد. بر این اساس:

۱. تمام مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند ک تبصره ۶ قانون مذکور خواهند بود.

۲.مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه‌های پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

۳.درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق هستند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.

۴.مراکز درمانی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق‌العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه‌ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل، پرداخت می‌کنند به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

۵.ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان است و بنابراین در صورت پرداخت وجه حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکان به صورت علی الحساب فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه‌ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

۶.مقررات این دستورالعمل صرفاً شامل حق‌الزحمه یا حق‌العمل‌هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال ۱۳۹۸ تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می‌شود

۷.کسور مذکور به عنوان علی‌الحساب از مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ پزشکان قابل کسر خواهد بود.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=131847
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد
دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد
دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد
دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد