نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

بیمه چغندر قند

به گزارش اخبارپول، نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند با حضور مهندس عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح زراعت چغندر قند، معاونان زراعت سازمان های جهاد کشاورزی، سندیکا و شماری از مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی روز ۱۴ اسفندماه در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

در این نشست، محمدابراهیم حسن نژاد رئیس صندوق بیمه کشاورزی، گزارشی از وضعیت بیمه در کشور ارائه و بر اجرای دقیق، صحیح و فراگیر بیمه از راه پایش مزارع و به کارگیری ابزارهای دیجیتال ازجمله سامانه جامع بیمه کشاورزی تاکید کرد.

وی متذکرشد: به منظور حمایت از توسعه کشت چغندر قند درکشور، امکان پرداخت غرامت در گزینه مورد نظر در بیمه چغندر قند تا ۲۰۰ میلیون ریال در هر هکتار نیز وجود دارد که این امر آسایش خاطر بیمه گذاران را در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مهندس عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نشست ضمن قدردانی از حرکت و اقدامات ارزشمند صندوق بیمه کشاورزی اظهار کرد: صندوق بیمه کشاورزی ابزار حمایتی شناخته شده در جهان است؛ وزارت جهاد کشاورزی به بیمه کشاورزی معتقد است و از اجرای این طرح ملی حمایت می کند.

قابل ذکر است این نشست با بازدید از “سامانه جامع بیمه کشاورزی” که اجرای برخط بیمه کشاورزی در کشور را به عهده دارد، پایان یافت.

نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش اخبارپول، نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند با حضور مهندس عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح زراعت چغندر قند، معاونان زراعت سازمان های جهاد کشاورزی، سندیکا و شماری از مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی روز ۱۴ اسفندماه در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

در این نشست، محمدابراهیم حسن نژاد رئیس صندوق بیمه کشاورزی، گزارشی از وضعیت بیمه در کشور ارائه و بر اجرای دقیق، صحیح و فراگیر بیمه از راه پایش مزارع و به کارگیری ابزارهای دیجیتال ازجمله سامانه جامع بیمه کشاورزی تاکید کرد.

وی متذکرشد: به منظور حمایت از توسعه کشت چغندر قند درکشور، امکان پرداخت غرامت در گزینه مورد نظر در بیمه چغندر قند تا ۲۰۰ میلیون ریال در هر هکتار نیز وجود دارد که این امر آسایش خاطر بیمه گذاران را در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مهندس عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نشست ضمن قدردانی از حرکت و اقدامات ارزشمند صندوق بیمه کشاورزی اظهار کرد: صندوق بیمه کشاورزی ابزار حمایتی شناخته شده در جهان است؛ وزارت جهاد کشاورزی به بیمه کشاورزی معتقد است و از اجرای این طرح ملی حمایت می کند.

قابل ذکر است این نشست با بازدید از “سامانه جامع بیمه کشاورزی” که اجرای برخط بیمه کشاورزی در کشور را به عهده دارد، پایان یافت.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=127710
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

وزارت جهاد کشاورزی از بیمه کشاورزی حمایت می کند
وزارت جهاد کشاورزی از بیمه کشاورزی حمایت می کند
وزارت جهاد کشاورزی از بیمه کشاورزی حمایت می کند
وزارت جهاد کشاورزی از بیمه کشاورزی حمایت می کند
وزارت جهاد کشاورزی از بیمه کشاورزی حمایت می کند