بالغ بر ۵۳ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال افزایش سرمایه از ابتدای امسال در بورس اوراق بهادار انجام شده است.

افزایش سرمایه بورس

به گزارش اخبارپول، در نخستین ماه پاییز امسال یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از طریق حق تقدم بوده است. در آخرین ماه تابستان امسال نیز ۹ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار میلیارد ریال از طریق جایزه و ۸ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در دومین ماه تابستان امسال ۱۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۳ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال از طریق جایزه و ۸۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در تیرماه امسال هم ۱۴ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی این که در آخرین ماه بهار امسال ۴۸۵ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۷۰ میلیارد ریال از طریق جایزه و ۴۱۵ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در اردیبهشت ماه امسال ۳ هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۴۰۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در نخستین ماه از نخستین فصل امسال ۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال از طریق جایزه و ۷ هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی است که از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بالغ بر ۵۳ هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۲۹ هزار و ۲۷۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

گفتنی است، در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۱۰۹ هزار و ۲۶۳ میلیارد و ۶۷میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۱ هزار و ۹۸۲میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است

بالغ بر ۵۳ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال افزایش سرمایه از ابتدای امسال در بورس اوراق بهادار انجام شده است.

به گزارش اخبارپول، در نخستین ماه پاییز امسال یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از طریق حق تقدم بوده است. در آخرین ماه تابستان امسال نیز ۹ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار میلیارد ریال از طریق جایزه و ۸ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در دومین ماه تابستان امسال ۱۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۳ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال از طریق جایزه و ۸۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در تیرماه امسال هم ۱۴ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی این که در آخرین ماه بهار امسال ۴۸۵ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۷۰ میلیارد ریال از طریق جایزه و ۴۱۵ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در اردیبهشت ماه امسال ۳ هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۴۰۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در نخستین ماه از نخستین فصل امسال ۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال از طریق جایزه و ۷ هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی است که از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بالغ بر ۵۳ هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۲۹ هزار و ۲۷۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال از طریق جایزه و ۲۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

گفتنی است، در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۱۰۹ هزار و ۲۶۳ میلیارد و ۶۷میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۱ هزار و ۹۸۲میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

 

 

 

 

*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

توییتر

تلگرام

لینکداین

اینستاگرام

پیام‌رسان بله

فیس‌بوک

 


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=118553
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

افزایش سرمایه ۵۳هزار میلیارد ریالی ناشران بورسی
افزایش سرمایه ۵۳هزار میلیارد ریالی ناشران بورسی
افزایش سرمایه ۵۳هزار میلیارد ریالی ناشران بورسی
افزایش سرمایه ۵۳هزار میلیارد ریالی ناشران بورسی
افزایش سرمایه ۵۳هزار میلیارد ریالی ناشران بورسی