“شاپرک”؛ استقلال PSPها از بانکها


هرچند عملیات‌ بانکی الکترونیکی در ایران بسیار نو پاست ولی به جهت اهمیت، اقبال عمومی، رشد روز افزون فرهنگ استفاده از خدمات آنلاین و حرکت پرسرعت بخش خصوصی در این زمینه موجب رونق هرچه بیشتر این نوع عملیات شده است و رقابت بسیار زیادی در راستای ارائه سرویس‌های به‌روز جهانی در بین ارائه دهندگان این گونه سرویس‌ها ایجاد شود.

پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۳
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۱
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۹
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰
جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۸
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۰
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۳
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۳
دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۶
دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ - ۸:۵۷
“شاپرک”؛ استقلال PSPها از بانکها
“شاپرک”؛ استقلال PSPها از بانکها
“شاپرک”؛ استقلال PSPها از بانکها
“شاپرک”؛ استقلال PSPها از بانکها
“شاپرک”؛ استقلال PSPها از بانکها
“شاپرک”؛ استقلال PSPها از بانکها