یک بام و دو هوای ما در برخورد با شبکه‌های اجتماعی


سیدمحمد حسین استاد برخورد این روزهای مسئولین با فضای مجازی را یک بام و دو هوایی دانست که نشان از نگاه غیرتخصصی به حوزه رسانه و فضای مجازی دارد که گسترش آن نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه موجب خدشه به اعتماد مردم خواهد شد.

سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۸

اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ


ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دور ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان، ﻟﺰوم ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان و ﺗﻄﺒﯿﻖﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ذی ﻧﻔﻌﺎن اﻋﻢ از ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ، ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺴﺎرت ﻓﮑﺮی در ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻧﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۵۵

نرخ تورم تولیدکننده ۳۵.۲ درصد شد


درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٣۵,٢ درصد بوده است.

چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۳۲

تعداد دستگاه‌های خودپرداز در ایران؟


بیش از ۵۵ هزار و ۲۸۲ دستگاه خودپرداز بانکی طی شهریورماه ۹۷ در کشور فعال بوده که سهم بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی بیشتر بوده است.

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

مسکن در ۵ سال اخیر چقدر گران شد؟


بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که در ۵ سال اخیر منتهی به بهمن ۹۷ قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۶۰.۵ درصد افزایش یافته است.

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۴

کنترل حجم ترازنامه «بانکهای مشکل دار»


عباس دادجوی توکلی- چندی پیش “مرکز پژوهش های مجلس” پیشنهاد کرد یکی از اقدام های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید و نرخ سود، اعمال محدودیت های مقداری بر افزایش “اندازه ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار” است.

سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷

رتبه اجرای قراردادها در ایران اعلام شد


بانک جهانی رتبه ایران در اجرای قرار دادها در جهان را ۸۹ اعلام کرد که باتوجه به شاخص تسهیل حل و فصل اختلافات تجاری محاسبه می شود.

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸

صلح؛ پایان فقر اقتصادی


حمیدرضا عظیمی، کارشناس بانکی با اشاره به اهمیت صلح در یادداشتی عنوان کرد: صلح و امنیت از بنیادی‌ترین نیازهای جامعه بشری در طول تاریخ و زندگی بشر است و با صلح فقر اقتصادی پایان خواهد یافت.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲

اقتصاد ایران در برزخ


الهه بیگی_ پس از گذشت حدود ۹ ماه از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا با مشارکت سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس و با تاخیر زیاد قدم اول در راستای تعهدات خود در قبال برجام را ثبت کرد؛ ساز و کاری جدید برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران، تحت عنوان اینستکس‌.

شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

خاموشی؛ امسال باقدرت تمام در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی شرکت می کنم


علینقی خاموشی فردی که ۲۸ سال رییس اتاق بازرگانی بوده است با اینکه چند سالی است در اتاق بازرگانی حضور ندارد و به سختی تن به گفت و گو می دهد. امسال می خواهد با قدرت هر چه تمام در انتخابات برای ریاست اتاق بازرگانی ایران نامزد شود.

سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۱
یک بام و دو هوای ما در برخورد با شبکه‌های اجتماعی
یک بام و دو هوای ما در برخورد با شبکه‌های اجتماعی
یک بام و دو هوای ما در برخورد با شبکه‌های اجتماعی
یک بام و دو هوای ما در برخورد با شبکه‌های اجتماعی
یک بام و دو هوای ما در برخورد با شبکه‌های اجتماعی