دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۴

تقلب ۲ هزار میلیاردی درصنعت بیمه لو رفت


رئیس کل بیمه مرکزی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت غیر واقعی خسارت در بیمه شخص ثالث و بدنه خبر داد.

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹

آینده روشن شرکت‌های بیمه در گروی هوشمندی شبکه فروش


مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در دیدار با شبکه فروش استان گلستان، آینده روشن هر شرکت بیمه‌ای را در گروی هوشمندی شبکه فروش آن دانست.

چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۴
دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه
دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه
دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه
دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه
دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه
دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه
دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه