بیمه دانا حوادث نوروزی را پوشش می‌‌دهد


شرکت بیمه دانا به‌منظور ایجاد آرامش خاطر هموطنان عزیز هنگام مسافرت‌های نوروزی و از ۲۵ اسفند ماه جاری بیمه حوادث نوروزی را عرضه می‌کند.

چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۸:۰۹
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۶
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۸
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۷
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۶
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۱
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۵
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۶
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۳
بیمه دانا حوادث نوروزی را پوشش می‌‌دهد
بیمه دانا حوادث نوروزی را پوشش می‌‌دهد
بیمه دانا حوادث نوروزی را پوشش می‌‌دهد
بیمه دانا حوادث نوروزی را پوشش می‌‌دهد
بیمه دانا حوادث نوروزی را پوشش می‌‌دهد
بیمه دانا حوادث نوروزی را پوشش می‌‌دهد