چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۶
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۰
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۶
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۹
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۹:۵۱
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۹:۱۵
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۸:۳۳
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۹

نتاج: بانک مهر اقتصاد قانونی و مجوزدار است


نتاج قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی کشور را بین ۲۱ تا ۲۶ درصد و در بانک مهر اقتصاد را ۲۳ درصد اعلام کرد. وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص عرضه ۵۱ درصد سهام در بورس و احتمال پیشنهاد حقوقی ها و مذاکرات در این خصوص افزود که سهام در بورس عرضه می شود و با هیچ شرکت حقوقی در این زمینه مذاکره نکرده ایم.

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۵
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۸
نرخ سود بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد
نرخ سود بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد
نرخ سود بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد
نرخ سود بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد
نرخ سود بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد
نرخ سود بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد
نرخ سود بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد