تدابیر سازمان بورس برای ورود مردم به معاملات


مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهارکرد: برای افراد حرفه ای و ریسک پذیر ابزار جدیدی معروف به آتی سبد سهام راه اندازی شده که مردم با یک پنجم پول خود می توانند از بازدهی کل مجموع سبد برخوردار شوند.

پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۹:۳۶
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۸
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۵
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۸
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۴
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۷
تدابیر سازمان بورس برای ورود مردم به معاملات
تدابیر سازمان بورس برای ورود مردم به معاملات
تدابیر سازمان بورس برای ورود مردم به معاملات
تدابیر سازمان بورس برای ورود مردم به معاملات
تدابیر سازمان بورس برای ورود مردم به معاملات