تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات


براساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری (سهام عدالت) استان خراسان شمالی، شرکت سرمایه‌گذاری (سهام عدالت) استان بوشهر، دولت جمهوری اسلامی ایران ( وزارت امور اقتصادی و دارایی)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به عنوان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران انتخاب شدند.

یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۶
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۸

شایعات بیش از ۲۳۰۰ واحد از شاخص بورس انداخت


معاملات امروز تالار بورس فراز و نشیب های زیادی داشت، مواجه شاخص با شایعات ریز و درشت که پایه و اساسی نداشت، بازیگران بازار را دچار تردید کرد. شاخص کل بیش از ۲هزار و ۳۰۰واحد کاهش یافت و در واکنش به شایعات دوام نیاورد و به روند کاهشی سرعت داد.

یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۶
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۴
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۴
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۲
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۲
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۱
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۳
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۲
تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات
تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات
تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات
تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات
تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات
تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات
تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره بانک صادرات