بیمه تجارت‌نو جشنواره ۳۶۰ درجه را برگزار می‌کند

شرکت بیمه تجارت‌نو جشنواره ای را با عنوان ۳۶۰ درجه برگزار می کند.

به گزارش اخبارپول، شرکت بیمه تجارت‌نو به منظور تسهیل شرایط فروش و ایجاد مشتریان جدید جشنواره ۳۶۰درجه را با حداکثر تخفیفات، ۷۰درصد در رشته های بیمه ای بدنه اتومبیل، آتش سوزی مسکونی-غیرصنعتی و ۶۰ درصد در رشته حوادث انفرادی از تاریخ ۴ شهریور تا ۱۳ آذر ۱۴۰۰ برگزار می کند.