سرپرست مدیریت روابط عمومی تجارت‌نو منصوب شد

مدیرعامل بیمه تجارت‌نو در حکمی رضا پورقاسم را با حفظ سمت مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل، به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و ارتباطات منصوب کرد.

به گزارش اخبارپول، معاون توسعه سازمانی بیمه تجارت‌نو [1] در مراسمی با ابلاغ این حکم، ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات شایسته و ماندگار محمد بیانی مدیر سابق روابط عمومی و ارتباطات، برای مدیریت جدید آرزوی توفیق و ارتقای هرچه بیشتر عملکرد این واحد سازمانی را داشت.