بازارگردانی نماد‌ها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد

صحرایی از بازارگردانی اکثر نماد‌ها برای حمایت از سهامداران خرد ‏برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش اخبارپول از باشگاه خبرنگاران جوان، صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: ‏برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نماد‌ها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد.

وی ادامه داد: در گام بعدی باید کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل Market Impact بازیگران بزرگ بازار در دستور کار قرار گیرد تا خود وظیفه بازاریابی دارائی‌های مالی‌شان را بر عهده بگیرند.