کمیجانی، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی شد

اکبر کمیجانی‌ قائم‌مقام بانک مرکزی با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منصوب شد.

به گزارش اخبارپول، عبدالناصر همتی‌ طی حکمی، اکبر کمیجانی‌ قائم‌مقام بانک مرکزی [1] را با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی [2] منصوب کرد.