مقاله رئیس اداره صدور بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه آرمان، اثر برگزیده شد

مقاله ارسالی علی سامنی رئیس اداره صدور بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه آرمان به دبیرخانه بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه پس از ارزیابی توسط کمیته علمی همایش حائز رتبه شد.

به گزارش اخبارپول، بر اساس اعلام دبیرخانه علمی همایش مقاله علی سامنی رئیس اداره صدور بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه آرمان [1] با عنوان “تاثیر نقش فروشندگان بیمه عمر و زندگی بر وفاداری مشتری” ضمن کسب مقام جهت درج در مقاله پوستری همایش پذیرفته شد.

مقاله “تاثیر نقش فروشندگان بیمه عمر و زندگی بر وفاداری مشتری” با نگارش علی سامنی به منظور بهره‌مندی فعالان صنعت بیمه و علاقمندان این حوزه، مقاله های برگزیده [2] در کتابچه چکیده مقالات و کتاب مجموعه مقالات (ISC) به چاپ خواهد رسید.