پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها براساس موازین قانونی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها از محل سپرده‌گذاری مردم نیست و این کار خلاف قانون است.

به گزارش اخبارپول، زهرا سعیدی در گفتگو با نیسم اقتصاد با اشاره به اینکه تسهیلات پرداختی به کارکنان ازمنابع داخلی خود بانک ها بوده و ازمحل سپرده‌های مردم نیست، خاطر نشان کرد: بانک‍‌ها براساس سقف مجازی که قانون مشخص کرده است به کارمندان خود تسهیلات پرداخت می‌کنند.

وی همچنین با بیان این که ارائه تسهیلات به کارکنان بانک ها از گذشته وجود داشته و تاکنون ادامه دارد، یاد آور شد: به دلیل حساسیت شغلی کارمندان بانک برای محافظت از منابع مالی، موضوع پرداخت تسهیلات درقانون برای آنها از محل منابع داخلی خود بانک‌ها پیش‌بینی شده است.