رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی که بیش ازنیمی از تولید صنعتی کشور رادراختیار دارند ، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی درشهریورماه نسبت به مردادماه۱٬۲درصد مثبت بوده است.

تولیدات صنعتی

به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالناصر همتی دریادداشت اینستاگرامی خود نوشت: گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور رادراختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی درشهریورماه نسبت به مردادماه۱٬۲درصد مثبت بوده است.

به گفته وی، گزارش پژوهشکده پولی وبانکی بررسی هانشان می دهد،از ابتدای سال۹۸ روند رشد منفی صنعتی،بطورماهانه،کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: شاخص مستخرج از تعداد ۲۳۰شرکت صنعتی بورسی همراستاباشاخص تولید صنعتی کل کشور است ولذا، باتوجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشورباتأخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناسب ازمثبت شدن رشدغیر نفتی کشور باشد، که در آمار سه ماههٔ اول سال نیز مشهود بود.

همتی افزود: این نکته مهم را نیز باید اضافه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد، چاره جویی کرد.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=139539
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

همتی: نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شد
همتی: نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شد
همتی: نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شد
همتی: نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شد
همتی: نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شد