مدیر امور اعتباری بانک مسکن عنوان کرد: بانک مسکن برای تشویق مشتریان جهت خوش حسابی در پرداخت تعهدات خود (بازپرداخت به موقع و منظم تسهیلات دریافتی به شعب بانک)، دو روش جدید در سیاست های اعتباری خود در سال جاری پیش بینی کرده است.

خوش حسابان بانکی

به گزارش اخبارپول، محمدحسن علمداری با اشاره به تدابیر بانک مسکن جهت تشویق خوش حسابان بانکی، اظهار کرد: طی سال های گذشته یکی از اشکالات وارد شده به سیستم بانکی آن بوده که به طور معمول روش های پرداخت تعهدات به گونه ای پیش بینی شده که به نفع بدحسابان بوده است. به این معنی که به طور معمول بدحسابان بانکی که تعهدات خود را در سررسید مشخص تسویه نمی کردند به نوعی در سیستم بانکی با آنها برخورد مشخص نمی شد.

وی توضیح داد: بانک عامل بخش مسکن با توجه به این اشکال وارده به سیستم بانکی، تلاش کرده تا در سیاست های اعتباری سال ۹۸ با پیش بینی دو محور مشخص، خوش حسابان بانکی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه بدحسابی در پرداخت تعهدات حوزه مسکن در برخی موارد قابل مشاهده است، بیان کرد: بانک مسکن برای رفع اشکال وارده، دو محور را در سیاست های اعتباری سال جاری در نظر گرفته است که بر مبنای آن اگر یک مشتری در پرداخت تعهدات خود خوش حساب باشد به نفع وی خواهد بود.

علمداری به محور نخست پیش بینی شده در سیاست های اعتباری اشاره کرد و افزود: بر مبنای محور نخست، در صورتی که متقاضی اخذ تسهیلات مشارکت ساخت مسکن تا تاریخ سررسید اولیه، تسویه نقدی انجام دهد، یک درصد تخفیف نرخ سود از سوی بانک مسکن به وی تعلق می گیرد. به این ترتیب مشتریان بانک به خوش قولی و خوش حسابی در پرداخت تعهدات خود به بانک تشویق می شوند.

وی با اشاره به محور دوم پیش بینی شده در سیاست های اعتباری بانک، خاطرنشان کرد: محور دوم مربوط به تقسیط مطالبات است. مطابق با ضوابط بانک، بخشی از تسهیلات مشارکت ساخت مسکن که به سازندگان پرداخت می شود، در قالب فروش اقساطی به خریداران مسکن منتقل می شود، در این بخش اگر سازنده ای تا سررسید اولیه، خریداران را به شعب بانک معرفی کند و نسبت به تقسیط تا سررسید اولیه اقدام کنند، مدت تقسیط تسهیلات افزایش پیدا می کند. به این معنی که مدت زمان تقسیط به جای هشت سال معادل ۱۰ سال پیش بینی خواهد شد.

به گفته مدیر امور اعتباری بانک مسکن، هدف بانک مسکن در تعریف دو محور جدید در سیاست های اعتباری را تشویق مشتریان بانک به خوش حسابی بوده است.

وی علمداری در پایان گفت: پرداخت جایزه خوش حسابی به مشتریان بانک‌ مسکن یکی از تمایزات این بانک نسبت به سایر بانک‌ ها است که از سال ۸۳ به آن دسته از تسهیلات گیرندگان که نسبت به پرداخت زودتر از موعد اقساط خود اقدام می‌ کنند، تعلق می ‌گیرد.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=138078
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

بسته تشویقی بانک مسکن به نفع خوش‌حسابان بانکی
بسته تشویقی بانک مسکن به نفع خوش‌حسابان بانکی
بسته تشویقی بانک مسکن به نفع خوش‌حسابان بانکی
بسته تشویقی بانک مسکن به نفع خوش‌حسابان بانکی
بسته تشویقی بانک مسکن به نفع خوش‌حسابان بانکی