ستاد اقامه نماز بانک ملی شایسته قدردانی ویژه شد

ستاد اقامه نماز بانک ملی ایران به عنوان دستگاه شایسته قدردانی ویژه در سال ۹۷ از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران انتخاب شد.

به گزارش اخبارپول، در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و اجرایی کردن دستورالعمل ارزیابی سازمان های اداری و استخدامی کشور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از طریق بازدیدهای حضوری، مستندات و سامانه سجاده اقامه نماز استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر این اساس، ستاد اقامه نماز بانک ملی [1] ایران طی ۱۱ سال اخیر به جهت پیشرفت در ترویج فرهنگ اقامه نماز و برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر نمازخانه های تحت پوشش در استان ها و برنامه ریزی های انجام شده، علاوه بر اینکه هر سال شایسته قدردانی معرفی شد، برای چهارمین سال متوالی به عنوان دستگاه شایسته قدردانی ویژه انتخاب شده است.

شایان ذکر است، در این ارزیابی [2] نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداری تهران نیز به عنوان ارزیاب فعالیت داشته اند.