مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

تراکنش پردازش

به گزارش اخبارپول، در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و تامین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضاء الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس مستند پیش‌نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها است.

مستند پیش‌نویس «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر گردیده تا ظرف یک ماه آینده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir ارسال شود. بانک مرکزی از ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می کند.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=131069
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی
انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی
انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی
انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی
انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی
انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی