شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشد بیش از ۴۴۰۰ واحدی وارد کانال ۲۲۴۰۰۰ واحدی شد.

به گزارش اخبارپول، آمار معاملات بورس نشان می دهد که همه شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند.

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۴۸۰ واحد رشد معادل ۲.۰۴ درصد به ۲۲۴ هزار ۵۸۹ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۱۲۹۱ واحد افزایش معادل ۲.۰۴ درصد به ۶۴ هزار ۷۲۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۲۳۶ واحد رشد معادل ۲.۷۷ درصد به ۴۵ هزار و ۸۸۷ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۸۶۱ واحد افزایش، معادل ۲.۷۷ درصد به ۳۱ هزار و ۹۷۳ واحد، شاخص آزاد شناور با ۵۴۷۱ واحد صعود، معادل ۲.۲۱ درصد به ۲۵۳ هزار و ۵۲۶ واحد، شاخص بازار اول با ۳۵۰۱ واحد افزایش معادل ۲.۱۲ درصد به ۱۶۸ هزار ۸۴۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۶۸۶ واحد صعود معادل ۱.۸۹ درصد، به ۴۳۱ هزار و ۲۴۲ واحد رسید.

از سویی دیگر، امروز ۷ نماد «فولاد با ۳۲۴ واحد، فخوز با ۲۳۴ واحد، وامید با ۲۱۳ واحد، تاپیکو با ۲۰۹ واحد، اخابر با ۲۰۸ واحد، وبلمت با ۲۰۳ واحد، و رانفور با ۱۵۲ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۲۳۰ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۴ هزار و ۸۳۶ واحد، انتشار و چاپ با ۲۰۰۹۱ واحد افزایش معادل ۴.۹۹ درصد به ۴۲۲ هزار و ۴۸۵ واحد، لاستیک با ۲۴۱۴ واحد رشد معادل ۴.۸۳ درصد به ۵۲ هزار و ۴۲۴ واحد، ذغالسنگ با ۲۸۸ واحد افزایش معادل ۴.۵۹ درصد به ۶ هزار و ۵۷۳ واحد، خودرو با ۱۲۳۲ واحد رشد، معادل ۴.۵۳ درصد به ۲۸ هزار و ۴۶۶ واحد، سایر مالی با ۱۳۴ واحد افزایش معادل ۴.۵۲ درصد به ۳ هزار و ۱۰۹ واحد، محصولات چوبی با ۷۸۶۸ واحد رشد معادل ۴.۳۹ درصد به ۱۸۶ هزار و ۹۶۰ واحد» رسید.

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام، مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «کپارس، قمرو، لپارس، تپمپی، پدرخش، غچین و غشهد» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ستران، بکام، شدوص، کاذر، کحافظ، غدام و غشان» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۶۰ هزار نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۴۷۴ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۲۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۶۵ هزار و ۶۸ میلیارد تومان رسید.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=130489
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

افزایش ۴۴۰۰ واحدی شاخص بورس
افزایش ۴۴۰۰ واحدی شاخص بورس
افزایش ۴۴۰۰ واحدی شاخص بورس
افزایش ۴۴۰۰ واحدی شاخص بورس
افزایش ۴۴۰۰ واحدی شاخص بورس