بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر با سود انباشته مثبت و ترازنامه متعادل به بانک سپه تحویل داده می‌شوند.

میزان فروش

به گزارش اخبارپول، بررسی صورت‌های مالی بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر نشان می‌دهد این بانک‌ها بدون زیان انباشته در فرایند ادغام در بانک سپه قرار می‌گیرند.

بانک انصار سال‌های ۹۵ و ۹۶ را با ثبت ۲۶۴ و ۳۲۹میلیارد تومان سود طی کرد و در ۹ ماهه امسال هم ۲۲۹ میلیارد تومان سود خالص را محقق کرده است.

بانک مهر اقتصاد هم در سال‌ ۹۵ به میزان ۲۱۳ میلیارد تومان و در سال گذشته ۱۴۱ میلیارد تومان سود خالص داشته و سود انباشته آن در پایان سال مالی گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.

بانک حکمت ایرانیان در صورت مالی سال ۹۵ بیش از ۸۲ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است و سود انباشته این بانک در آن سال ۷۲ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۶ بانک با ۲۹.۵ میلیارد تومان زیان مواجه می‌شود اما با توجه به سود انباشته و ذخیره بانک، سود انباشته همچنان مثبت است به‌طوری در صورت مالی سود انباشته ۳۳ میلیارد تومان است. در ۶ ماهه سال ۹۷ هم ۱۷ میلیارد تومان سود خالص به ثبت رسیده است و با توجه به ترازنامه و صورت سود و زیان به نظر می‌رسد این بانک سال ۹۷ را هم با سود مثبت پشت سر خواهد گذاشت.

موسسه اعتباری کوثر در سال ۹۵ بیش از ۳۰ میلیارد تومان و سال ۹۶ به میزان ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سود به‌دست آورده است.

تعادل نسبی در سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران دلیل اصلی تحقق سود در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ است. به‌دست آمدن این سودها در شرایطی رقم خورده است که بسیاری از بانک‌های خصوصی و غیردولتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به دلیل عدم تعادل در سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران و درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری، زیان‌های قابل توجهی در صورت‌های مالی خود به ثبت رساندند.

در بین بانک‌های ادغامی، فقط بانک قوامین است که در ۶ماهه مجمع عمومی سال ۹۵ و ۹۵ خود را تاکنون برگزار نکرده و صورت مالی این بانک برای این دو سال منتشر نکرده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم برگزاری مجامع این بانک، ثبت زیان‌‌ باشد.

* بانک انصار/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان ۹ ماهه ۹۷ سال ۹۶ سال ۹۵
سود تسهیلات و وجه التزام ۳،۰۰۸ ۳،۱۲۲ ۳،۱۲۲
سود سرمایه‌گذاری بانک ۹۷۲ ۴۳۰ ۶۲۸
جمع درآمد مشاع ۳،۹۸۰ ۴،۰۲۳ ۳،۷۵۰
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۳۱۶۸ ۳۳۸۹ ۲۹۴۴
سود خالص ۲۲۹+ ۳۳۸+ ۲۶۴+
سود انباشته ۳۴۰+ ۳۲۹+ ۱۹۲+
سرمایه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

* بانک مهر اقتصاد/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان سال ۹۶ سال ۹۵
سود تسهیلات و وجه التزام ۷،۱۸۲ ۷،۹۹۱
سود سرمایه‌گذاری بانک ۱،۸۸۰ ۱،۴۲۷
جمع درآمد مشاع ۹،۰۶۳ ۹،۴۲۶
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۸،۳۸۸ ۸،۱۰۵
سود خالص ۱۴۱+ ۲۱۳+
سود انباشته ۲۶۰+ ۱۴۰+
سرمایه ۱،۲۰۰ ۱،۲۰۰

* موسسه اعتباری کوثر/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان سال ۹۶ سال ۹۵
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۹۰۸ ۲،۴۶۳
سود سرمایه‌گذاری ۳۰۹ ۱،۰۱۴
جمع درآمد مشاع ۳،۲۱۷ ۲،۵۶۴
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۳،۱۷۱ ۲،۶۲۵
سود خالص ۹+ ۳+
سود انباشته ۱۰+ ۳۲+
سرمایه ۶۰۰ ۶۰۰

* بانک حکمت ایرانیان/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان ۶ ماهه ۹۷ سال ۹۶ سال ۹۵
سود تسهیلات و التزام ۱۷۳ ۴۰۲ ۴۱۳
سود سرمایه‌گذاری ۷۷ ۵۹.۹ ۱۰۷
جمع درآمد ۲۵۱ ۴۶۲ ۵۲۰
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۲۱۸ ۳۸۵ ۳۹۸
سود خالص ۱۷+ ۲۹.۵- ۸۲+
سود انباشته ۴۸+ ۳۳+ ۷۲+
سرمایه ۶۰۰ ۶۰۰ ۴۰۰

* بانک قوامین/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان ۶ ماهه ۹۵ سال ۹۴ سال ۹۳
سود تسهیلات و وجه التزام ۷،۰۵۷ ۱۲،۰۵۹ ۹،۰۷۳
سود سرمایه‌گذاری بانک ۴۱ ۷۵ ۵۹
جمع درآمد مشاع ۷،۰۱۵ ۱۲،۱۳۴ ۹،۱۳۲
سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۵،۸۰۶ ۱۰،۸۵۷ ۷،۶۷۴
سود خالص ۲۲- ۴۴+ ۹۱+
سود انباشته ۸- ۹۸+ ۶۰+
سرمایه ۸۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰

لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=127787
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

ثبت سود انباشته ۴ بانک ادغامی
ثبت سود انباشته ۴ بانک ادغامی
ثبت سود انباشته ۴ بانک ادغامی
ثبت سود انباشته ۴ بانک ادغامی
ثبت سود انباشته ۴ بانک ادغامی
ثبت سود انباشته ۴ بانک ادغامی