تازه ترین آمارها از تراز بوجه دولت در ۱۰ ماهه امسال نشان می دهد که میزان درآمدهای دولت از محل مالیات ها ۷۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، درآمدهای بودجه ای دولت از محل «درآمدها»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی های مالی» حاصل می شود که بنابر آمارهای بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه دولت یک تریلیون و ۹۸ هزار و یکصد میلیارد ریال از ردیف «درآمدها» درآمد کسب کرده است که از این رقم سهم «درآمدهای مالیاتی ۷۹۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و سهم «سایر درآمدها» که به دریافت حقوق و عوارض دولتی اختصاص دارد، ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.

از ردیف «واگذاری دارایی های سرمایه ای»، دولت ۷۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه امسال درآمد کسب کرده که سهم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی از این رقم ۷۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است و سه هزار و یکصد میلیارد ریال نیز به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول اختصاص دارد.

همچنین مجموع درآمد دولت از محل واگذاری دارایی های مالی که به انتشار و فروش اوراق مشارکت دولتی، اسناد خزانه و دیگر اوراق مالی اختصاص دارد، در ۱۰ ماهه امسال ۶۰۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.

همچنین در بخش هزینه های دولت، در ۱۰ ماهه امسال یک تریلیون و ۸۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بابت پرداخت های جاری هزینه شده و سهم پرداخت های عمرانی ۲۹۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.

دولت در این مدت ۲۷۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز برای تملک دارایی های مالی که امسال سر رسید شده بود، پرداخت کرده است.

انتهای پیام


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=105506
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

درآمد مالیاتی دولت ۷۶ هزار میلیارد بیشتر از فروش نفت
درآمد مالیاتی دولت ۷۶ هزار میلیارد بیشتر از فروش نفت
درآمد مالیاتی دولت ۷۶ هزار میلیارد بیشتر از فروش نفت
درآمد مالیاتی دولت ۷۶ هزار میلیارد بیشتر از فروش نفت
درآمد مالیاتی دولت ۷۶ هزار میلیارد بیشتر از فروش نفت